Toimiva työkoira-vuosivalmennus

Millainen on toimiva työkoira? 

Toimiva työkoira on koira, jolla on toimivat vietit ja vaistot joita "valjastetaan" hyötykäyttöön täsmällisellä, loogisella ja positiivisella koulutuksella. 

Toimiva työkoira on koira, joka on myös itsevarma ja pystyy työskentelemään, vaikka suoraa näköyhteyttä omistajaan ei olisi.
 
Koira, joka näköyhteyden katkeamisesta huolimatta tulee kuitenkin                                                                  pyynnöstä takaisin ja keskeyttää sen mitä oli tekemässä. Millä tätä itsevarmuutta sitten kasvatetaan?

Taas; Täsmällisellä ja loogisella koulutuksella. 

Herkästä tai arastakin koirasta on toimivaksi työkoiraksi, kunhan koulutukseen käytetään aikaa, yksittäiset taidot hiotaan vahvoiksi kokonaisuuksiksi ja niitä vahvistetaan positiivisella vahvisteella. 

Kun koiralle on yksiselitteisen selvää, mitä siltä halutaan ja miten, koira on helppoa lähteä sitä myös tekemään. Koska se TIETÄÄ osaavansa ja pystyvänsä siihen. 

Tietäminen ei tarkoita koiran pieksemistä, sille huutamista tai muita älyvapaita "koulutusmetodeja", joita ei voi edes kouluttamiseksi kutsua. 

Vaan se tarkoittaa nimenomaan sitä, että taidot on opetettu koiralle vahvoiksi ja toimiviksi positiivisella vahvisteella, jolloin tekeminen on koiralle mielekästä, kivaa ja edistää koiran kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Hyvin ja positiivisella vahvisteella koulutetun koiran ei tarvitse yrittää arvailla ja kokeilla mitä siltä halutaan, eikä näin ollen stressaantua siitä, että pitiköhän tänään olla lintu vai kala ja mitä omistaja tekee/haluaa seuraavaksi. 

Positiivisella vahvisteella koulutettu koira työskentelee ilolla ja palolla. 

Ja nauttii silti elämästä täysivaltaisena perheenjäsenenä, mutta kuitenkin koiraeläimenä, joka saa toteuttaa ja tyydyttää luonnollisia tarpeitaan. 

Tähän meidän vuosivalmennuksessa tähdätään ja juuri siksi se on vuosivalmennus. 

Tekeminen on pitkäjänteistä, tavoitteellista ja treeniä tulee niin koiralle, kuin ohjaajallekin. Näistä jälkimmäiselle taatusti enemmän ja joskus valmennus voi tuntua ihmisestä ikävältäkin.  

Toimiva koira lähtee ohjaajasta itsestään ja on paljon tilanteita, joissa koiran ohjaaja (omistaja) joutuu kääntymään itseään kohti ja tarkastelemaan omaa toimintaansa. 

Ja ei; mikään kiusaamis/sättimiskurssi tämä ei ole. Sellainen ei kuulu tämän yrityksen arvoihin.

Mutta asioista puhutaan asioina ja tartutaan nimenomaan koiran ohjaajan (omistajan) toimintaan.

Tässä valmennuksessa opetellaan kädestä pitäen taitoja, kuten: 
- Palkkaamisen oikea-aikaisuus
- Äänen käyttö ohjaustilanteessa (ei möristä sille koiralle jne) 
- Oman kehon käyttö ohjauksessa ja koiralle viestimisessä ("Pitkän matkan ohjaus, eli kun äänikomennot ei ole käytettävissä)
- Omistajan koiranlukutaito
- Ja paljon muuta


Vuosivalmennus on tiukkaa asiaa, selkeässä paketissa. Painotettuna niin, ettei oppiminen ala tuntua ylivoimaiselta. 

Vuosivalmennus sisältää mm. nämä: 
- Tottelevaisuus
- Haku
- Paimennus
- "Raatotyöskentely",

eli koira oppii etsimään ja myös ilmaisemaan syystä tai toisesta menehtyneet porot 
- Koiran ja omistajan välisen yhteistyön hiominen saumattomaksi
- "Kauko-ohjaus",
eli koiran ohjaaminen pitkästä matkasta esim käsimerkkien tai pillin avulla
- Luennot,
 joissa käydään läpi teoriaa ja selitetään asioita juurtajaksain, jotta omistajan tietoisuus lisääntyy ja saadaan sinne työkalupakkiin tavaraa, jotta omistaja osaa viedä koiraa itsenäisesti eteenpäin valmennuksen jälkeen. 

Vuosivalmennus:
135€/kk (Sis. alv, 2 liveohjausta/kk, neuvonnan tapaamisten välissä) 
Koko vuosi 1620€ 
Huom! Valmennus on alv-vähennyskelpoinen poroelinkeinon harjoittajille.


Osaan valmennustunneista voi osallistua ilman varsinaiseen vuosivalmennukseen osallistumista, mutta nämä irtotunnit hinnoitellaan ja ilmoitetaan erikseen. 

Kk-erä laskutetaan aina kuun vaihteessa ja koko erä on maksettava ennen valmennustunneille osallistumista.